چاپ لوگو روی شیشه دارویی

ژوئن 2, 2022
شیشه دارویی

شیشه دارویی

شیشه دارویی با تمرکز روزافزون بر کاهش بسته‌ بندی‌های پلاستیکی، شیشه دارویی جایگزین جذابی برای تولیدکنندگان هستند و این شیشه دارویی 100 درصد قابل بازیافت است […]
فوریه 6, 2022
چاپ روی شيشه دارويی

چاپ روی شیشه دارویی

چاپ روی شیشه دارویی صنعت داروسازی برای مبارزه با خطرات و زیان های اقتصادی ناشی از تجارت داروهای تقلبی به شدت به خدمات چاپ منحصر به […]